Maximalt anpassat lastutrymme

Fasta sidor

DEMAs ”Fasta Sidor” gör att utrymmet utanför lastsläden kan användas till förvaring. Utrymmet vid hjulhusen blir till stora fack vilket gör lastningen mycket enklare. Bättre ordning och reda. Det finns även tillbehör som kan kombineras med ”fasta sidor” för att få en väldigt smidig och maximerad lastlösning tillsammans med en lastsläde. Ett bra tillbehör för att får ett maximalt anpassat lastutrymme. Komplettera med något mer av våra tillbehör för fullständig maximering av lastytan!

påhängslådor

DEMAs ”Påhängslådor” är ett tillbehör till våra ”Fasta Sidor”. Detta är lådor som skapar bra förvaringsmöjligheter ovanför hjulhusen. Ett annars helt outnyttjat lastområde på flaket! Ett anpassat tillbehör för att ytterligare utnyttja lastutrymmet maximalt. Lådornas bredd kan justeras för att maximera storleken på lådorna till just ditt fordon.

Stor låda

DEMAs ”Stora Låda” ger en bra förvaringslösning längst fram på lastsläden. Lådan kan monteras tillsammans med ”Fasta Sidor”, men har som standard egna fastsättningsben. Den kan i alla kombinationer monteras antingen som fast, eller utdragbar på lastsläden. Detta innebär att den antingen stannar kvar inne när lastsläden dras ut, eller följer med ut. Detta anpassade tillbehöret tillsammans med fast sidor och påhängslådor ett väldigt maximerat anpassat lastutrymme.

Förhöjningsväggar

DEMAs ”Förhöjningsväggar” gör lastslädens sidor högre. Detta tillbehör gör det lite enklare att last höga föremål på lastsläden som annars kan tippa omkull. För de flesta räcker lastslädens vanliga sidor, men med detta tillbehör så ökar möjligheten till optimal lastning ytterligare. Perfekt anpassat tillbehör för att kunna lasta högre gods på lastsläden.

övre golv

DEMAs ”Övre Golv” gör att man får ett till lastplan ovanför lastsläden i höjd med flaksidorna. Lastgolvet är även uppdelar i sektioner som gör att användaren enkelt kan lyfta ur en eller båda skivorna som då gör det möjligt att lasta fullhög last på lastsläden. Detta anpassade tillbehör går att du verkligen kan utnyttja lastutrymmet maximalt. Dubbla lastytan! Maximalt anpassat lastutrymme på ditt flak. Lastkapacitet 100kg utbredd last.